Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh virtuálního modelu robotického pracoviště 

    Chromčík, Adam
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem virtuálního modelu robotického pracoviště. Je vypracována rešerše robotů a robotizovaných pracovišť. Dále jsou probrány etapy navrhování a bezpečnost těchto pracovišť. Je navrhnut ...