Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh monitorovací věže pro pozorování terče a fokusu laseru 

    Virostková, Kristína
    Diplomová práca bola vypracovaná v spolupráci s Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a európskym laserovým centrom ELI Beamlines. Zameriava sa na konštrukčný návrh monitorovacieho zariadenia, určeného pre ...
  • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

    Karlovský, Juraj
    Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...