Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení nejistoty měření nano-CMM 

    Brlica, Pavel
    Tématem této diplomové práce je problematika stanovení nejistoty měření nano-CMM, konkrétně přístroje SIOS NMM-1. Teoretická část práce obsahuje definici základních pojmů z oblasti nejistoty měření, popis přístupů ke ...