Now showing items 1-1 of 1

  • Motocyklový rotační motor 

    Slíva, Jakub
    Diplomová práce pojednává o návrhu rotačního motoru typu Wankel pro použití v motocyklu o výkonu 70 – 80 kW. Pro motor jsou navrženy základní geometrické parametry rotoru a kanálů. Výkonové parametry jsou poté prověřeny ...