Now showing items 1-1 of 1

  • Způsoby korekce a standardizace signálu v laserové spektroskopii 

    Schiffer, Štěpán
    Předmětem této diplomové práce je studium vlivu polohy vzorku vůči sběrné optice na výsledky měření v laserové spektroskopii. Jejím cílem je navržení vhodného způsobu standardizace signálu obdrženého za různých podmínek s ...