Now showing items 1-1 of 1

  • Výškový sklad pro lakované karoserie 

    Bachorík, Patrik
    Cieľom diplomovej práce je návrh výškového skladu pre nalakované karosérie so zameraním na problematiku dopravníkových trás a jeho začlenenie do stávajúceho materiálového toku v spoločnosti Škoda Auto a.s.. Boli navrhnuté ...