Now showing items 1-1 of 1

  • Obrábění těžkoobrobitelných materiálů 

    Varhaník, Matúš
    Globálne hľadisko diplomovej práce bolo zamerané na obrábanie materiálov so zhoršenou obrobiteľnosťou. V teoretickej časti boli rozdelené a špecifikované typy vyššie spomenutých materiálov. Boli uvedené spôsoby klasifikácie ...