Now showing items 1-1 of 1

  • Užití modelů diskrétních dat 

    Reichmanová, Barbora
    Při analýze dat růstu rostlin v řádku dané délky bychom měli uvažovat jak pravděpodobnost, že semínko zdárně vyroste, tak i náhodný počet semínek, které byly zasety. Proto se v celé práci věnujeme analýze náhodných sum, ...