Now showing items 1-1 of 1

  • Měřicí doteky ve strojírenské metrologii 

    Böhm, Jakub
    V této diplomové práci je řešena problematika měřicích doteků ve strojírenské metrologii. Práce pojednává o adhezivním a dalších druzích opotřebení, které způsobují měřicí doteky během dynamického měření. Je zde vyhodnoceno ...