Now showing items 1-1 of 1

  • Vzájemná interakce magnetického pole a kavitujícího proudění 

    Harazin, Přemysl
    Práce je složena z rešeršní a experimentální části. V rešeršní části je podrobně řešeno vzájemné ovlivnění mezi magnetickým polem a vodou a mezi magnetickým polem a kavitací. Jelikož jsou názory na ovlivnění často protichůdné, ...