Now showing items 1-2 of 2

  • Experimentální stanovení vlivu kapaliny na kmitající těleso 

    Grešáková, Kristýna
    Tlumení kmitajícího tělesa či systému na vzduchu není snadné určit v konstrukční fázi návrhu. Ponorem tělesa do kapaliny je stanovení vlastní frekvence i tlumení ještě komplikovanější. Tato práce se zabývá experimentálním ...
  • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

    Hrazdíra, Zdeněk
    Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...