Now showing items 1-1 of 1

  • Energetické úspory velkých objektů 

    Řehák, Pavel
    Obsahem této diplomové práce je vyhodnocení úsporných opatření využívající vlastní výrobu tepla a elektrické energie za pomoci kogeneračních jednotek, využití obnovitelných zdrojů pro částečné pokrytí spotřeb objektů, ...