Now showing items 1-4 of 4

 • Možnosti CAM softwaru PowerMILL 2018 při programování obrábění tenkostěnných součástek 

  Luňák, Václav
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu modelů a drah pro obrábění tenkostěnných součástek. Použité softwary jsou CATIA V5R20 od firmy Dassault Systémes pro vymodelování experimentální součástky a PowerMILL 2018 od ...
 • Návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí 

  Řezníček, Vojtěch
  Hlavním tématem této diplomové práce je návrh na zefektivnění výroby obráběného dílu předpažbí. Cílem práce je zhodnocení současného obráběcího procesu, návrh možné inovace, volba nejlepší cesty a výroba součásti. Závěr ...
 • Optimalizace obrábění keramických polotovarů 

  Ráčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hlavně optimalizací obrábění keramických polotovarů ze ZrO2 a Al2O3. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky technologie tvarování keramických ...
 • Technologická příprava výroby stírací desky 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout technologickou přípravu výroby stírací desky. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. První kapitola popisuje tvářecí nástroj (funkci a konstrukci). V druhé kapitole je ...