Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamika kavitujícího proudění za clonou 

    Kubina, Dávid
    Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: ...
  • Optimalizace způsobu očkování litiny s kuličkovým grafitem 

    Ulm, Daniel
    Diplomová práce se v teoretické části zabývá klasifikací litin, výrobou litiny s kuličkovým grafitem, jejím očkováním a modifikací a hodnocením kvality za pomocí termické analýzy, obrazové analýzy a zkoušek mechanických ...