Now showing items 1-1 of 1

  • Proudění směsi ve spalovacím prostoru 

    Hrbáček, Jan
    Diplomová práce se zabývá problematikou proudění směsi ve spalovacím prostoru a vlivem jeho geometrie na tvorbu radiálního víru vznikajícího při kompresním zdvihu. Uvádí konstrukční návrhy geometrií spalovacího prostoru ...