Now showing items 1-1 of 1

  • Model autonomní kvadroptéry 

    Medla, Eduard
    Cílem této diplomové práce bylo popsat dostupné prvky pro model kvadroptéry, kvadroptéru sestavit, popsat možné autonomní pohyby v prostoru a vybraný algoritmus zrealizovat.