Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukční návrh a měření tandemového čerpadla jako srdeční náhrady 

    Trlica, Karel
    Tato práce slouží jako konstrukční studie axiálního čerpadla s tandemovým uspořádáním oběžných kol. Rovněž na ní může být nahlíženo jako na možné konstrukční varianty, jež by mohly být použity jako srdeční náhrady. Diplomová ...
  • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

    Čápová, Ludmila
    Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...