Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce kráčejícího mobilního robotu 

    Szabari, Mikuláš
    Diplomová práca rieši konštrukciu kráčajúceho mobilného robota, ktorý je určený na prechod skrz členitý alebo lesný terén, pričom jeho úlohou je zber vzorky. Prvá časť práce je venovaná prehľadu kráčajúcich robotov. Nasleduje ...