Now showing items 1-1 of 1

  • Tlakové ztráty nosičů katalyzátorů 

    Linda, Matúš
    Diplomová práca je rozdelená na štyri hlavné časti. Prvá časť sa zaoberá problematikou nakladania s odpadmi a jeho energetickým využitím v spaľovni odpadov. Sú spracované škodlivé látky vznikajúce spaľovaním, ako aj emisné ...