Now showing items 1-1 of 1

  • Rozptylové studie pro logistické modely 

    Dvořáček, Jan
    Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...