Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování vln na vodní hladině 

    Rauš, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním vodních vln v blízkosti pobřeží pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je formulace pohybových rovnic a jejich následné numerické řešení s grafickou ...