Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální ověření parametrů vodní mikroturbíny 

    Zríni, Miroslav
    Cieľom diplomovej práce je zmerať a následne vyhodnotiť charakteristiky mikroturbíny. Jedná sa o nový typ turbíny, ktorá bola navrhnutá v rámci diplomovej práce a vychádza z teórie vodných kôl. Je určená pre oblasť malých ...