Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu 

    Tomášková, Lucie
    Tématem diplomové práce je design elektrického zametacího stroje pro sedící obsluhu. Produkt je nejdříve analyzován z designerské a technické stránky. Na základě analýz jsou určeny cíle práce a je navržen nový design, který ...