Now showing items 1-1 of 1

  • 3D rekonstrukce objektů pomocí metod analýzy obrazu 

    Maruniaková, Zuzana
    Táto diplomová práca sa zaoberá 3D rekonštrukciou objektov pomocou metód analýzy obrazu. Práca obsahuje matematický aparát spojený s týmto problémom, ďalej je uvedený postup pre vytvorenie 2D ostrého obrazu a samotnej 3D ...