Poslední příspěvky

 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...
 • Význam a organizování služby pátrání a záchrany v civilním letectví 

  Albastová, Slavěna
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření uceleného přehledu a stručné charakteristiky postupů a činností realizovaných v rámci poskytování služby pátrání a záchrany na území České republiky. Tyto závazky jsou jednou z ...
 • Vytvoření výpočtového modelu lidského vokálního traktu 

  Freiwald, Michal
  Rešeršní část této práce shrnuje základní poznatky o dýchací soustavě a jí podřazeném hlasovém ústrojí, uvádí základní teorie vzniku lidského hlasu, stejně jako nejčastější hlasové poruchy, a podává přehled publikovaných ...
 • Parní turbína pro mechanické pohony 

  Zýbal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá parními turbínami pro mechanické pohony vyráběných společ-ností Siemens, s.r.o., odštěpný závod Industrial Turbomachinery v Brně. První část práce popisuje výrobu turbín pro mechanické pohony v ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Ověření spolehlivosti laserového 3D skeneru 

  Franke, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ověření schopností 3D laserového skeneru Gocator 2330 od společnosti LMI Technologies. Hlavním cílem poté bude identifikovat faktory, které mohou ovlivňovat schopnost skeneru ...
 • Návrh malé stolní kotoučové pily 

  Krajča, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit konstrukční řešení malé stolní kotoučové pily pro poloprofesionální účely. Nejprve je provedena důkladná analýza problematiky stolních kotoučových pil obecně. Další část je ...
 • Struktura a mechanické vlastnosti biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované metodou ECAP 

  Havlíček, Štěpán-Adam
  Zaměření této bakalářské práce je na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu biodegradabilní hořčíkové slitiny Mg-3Zn-2Ca zpracované pomocí uhlového protlačování skrze shodné kanály (ECAP). Každý vzorek se liší počtem ...
 • Hybridní pohon automobilů 

  Sommer, Matěj
  V této práci je zpracován ucelený přehled možných principů hybridního pohonu a jsou zdůrazněny přednosti a nedostatky jednotlivých koncepcí, přičemž zvláštní pozornosti je věnováno vozidlům s palivovými články a elektromotorem. ...
 • Grafenový senzor relativní vlhkosti a vliv hradlového napětí 

  Štrba, Lukáš
  Práca je zameraná na pozorovanie vplyvu relatívnej vlhkosti a vplyvu hradlového napätia na transportnú odozvu grafénového senzoru v atmosferických podmienkach a v podmienkach vákua.
 • Speciální snímače délky 

  Pavliš, Jakub
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretický popis vybraných snímačů délky s důrazem na indukčnostní a optické snímače. Hlavním přínosem práce je návrh a realizace speciálního indukčnostního snímače s malou přítlačnou silou ...
 • Konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily 

  Krajča, Martin
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh malé stolní kotoučové pily. První část je věnována problematice stolních kotoučových pil. Jsou zde popsány součásti kotoučových pil, bezpečnost práce na pile a situace na ...
 • Optimalizace a inovace ve vytápění pomocí tepelných čerpadel 

  Petr, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tepelnými čerpadly, jejich popisem, srovnáním a následným zhodnocením vytápění modelového domu. V první části je provedena rešerše, která popisuje na jakých principech tepelná čerpadla fungují a ...
 • Výroba ozubených kol dělicím způsobem 

  Cicha, Tereza
  Cílem této práce je charakterizovat výrobu ozubených kol pomocí frézování dělícím způsobem a současně i výroba ozubeného kola touto metodou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje přehled obráběcích metod pro výrobu ...
 • Návrh postupu posouzení shody a kontroly válcové přiruby 

  Ondruška, Jan
  Obsahem bakalářské práce je postup tvorby kontrolního plánu pro posouzení shody součásti válcová příruba se specifikací. Součástí práce je výběr z norem vztahujících se k rozebírané problematice a k výkresové dokumentaci ...
 • Ochrana zdraví uživatele 3D tiskárny 

  Plášil, František
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou zdraví uživatele 3D tiskárny. V první části je pojednáno o současném stavu poznání, který uvádí technologie 3D tisku využívaných v současné době a následně rozbor technologie Fused ...
 • Vývoj sond pro kombinovanou mikroskopii magnetických sil a elektronovou mikroskopii 

  Láznička, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá výrobou sond pro mikroskopii magnetických sil. Pro výrobu bylo nezbytné vymyslet přípravek, pomoci kterého můžou být z komerčních AFM sond vyrobeny sondy magnetické. Jsou specifikovány požadavky ...
 • Vývoj procesních parametrů technologie 3D kovového tisku se zaměřením na výrobu mikro-prutové struktury 

  Jaroš, Jan
  Selective laser melting (SLM) je aditivní technologie, která umožňuje výrobu dílů z mikro-prutových struktur. Mikro-prutové struktury je velmi obtížné vyrobit pomocí běžných konvenčních metod. Hlavní využití mikro-prutových ...
 • Návrh a zhotovení gravírovacího LED laseru 

  Adam, Tomáš
  Práce se zabývá zhodnocením dosahovaných parametrů nekonvenčních metod obrábění a jejich současného využití v praxi. Dále je v práci proveden návrh konstrukce a stavba proto-typu laserového gravírovacího zařízení. Na ...
 • Design kyslíkového koncentrátoru 

  Ondrová, Martina
  Bakalářská práce za zabývá designem přenosného kyslíkového koncentrátoru, který uživatelům zjednoduší léčbu plicních chorob. Práce analyzuje současný stav poznání a s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky ...

Zobrazit další