Now showing items 368-387 of 603

 • Progresivní metody pro zpracování odpadních vod 

  Doležalová, Adéla
  Bakalářská práce obsahuje pospis progresivních separačních metod pro čištění odpadních vod. Věnuje se základním principům separačních metod, mezi které patří membránové procesy, sonolýza, ozonizace, fotolýza a fotokatalýza. ...
 • Propojení virtuální reality s externím zdrojem dat 

  Klíč, Daniel
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku propojení virtuální reality s on-line externím zdrojem dat a následném návrhu aplikace v prostředí Unity a hardwarem HTC Vive.
 • Proudění kapalin v kanálech a korytech 

  Netopilík, Jan
  Voda byla, je a bude nedílnou a klíčovou součástí každodenního života všech lidí. Od pradávna lidé dopravovali vodu kanály nejen pro zavlažování. Cílem této práce je seznámit se s teorií jejího chování při proudění v umělých ...
 • Proudění s volnou hladinou 

  Palička, Miroslav
  Táto práca sa zaoberá ustáleným prúdením vody s voľnou hladinou v korytách rôznych prierezov. Hlavný dôraz bol kladený na matematické odvodenie závislostí pre najvýhodnejší stav hladiny s ohľadom na rýchlosť a prietok, ...
 • Prověření vlastností krimpových spojů 

  Horák, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá popisem mechanicky nerozebíratelných spojení, tzv. krimpovým spojem. Nejčastěji používanými materiály jsou měď, mosaz a bronz. Krimpové spoje se dělí na spoje s otevřenou dutinkou, uzavřenou ...
 • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

  Krvač, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...
 • Provozní příručka ATO - technická část 

  Novák, Michal
  Cílem mé bakalářské práce je objasnit požadavky pro různé druhy výcviku z hlediska provozní dokumentace ATO a dle těchto požadavků následně sestavit technickou část provozní příručky ATO v podmínkách Leteckého ústavu VUT v Brně.
 • Provozní příručka ATO - výcviková část 

  Oršula, Jaroslav
  Táto bakalárska práca je zameraná na tému leteckých výcvikov v schválených výcvikových organizáciách ATO. V prvej časti práce sú najprv popísané jednotlivé požiadavky na takúto organizáciu, čo sa týka personálu, príručiek, ...
 • Pružné uložení kompresoru na rámu 

  Novák, Vít
  Tato práce řeší eliminaci vibrací pístového kompresoru pomocí pryžových silentbloků. Dále se jedná o metodiku měření vibrací pístových kompresorů ve firmě Sauer Žandov, a.s. Práce obsahuje návrh uložení, měření vibrací a ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s průmyslovými roboty ve strojírenství 

  Kotrba, Martin
  Cílem této práce je vytvořit popsat zásady a principy iniciativy Průmysl 4.0 vadané ministerstvem průmyslu a obchodu. Vytvoření rešerši současného stavu průmyslových robotů a manipulátorů dle jejich konstrukce a aplikace. ...
 • Průmyslové aplikace optických nanoantén 

  Binková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou optických nanoantén pomocí elektronové litografie a jejich následným využitím v průmyslu. Byly navrhnuty optické komponenty, které by bylo možné využít jako ochranné prvky proti ...
 • Prvky snižující tlak v potrubních systémech 

  Kohút, Jiří
  Cílem bakalářské práce je poskytnout ucelený přehled řídících prvků v potrubních systémech. Kapalina při různých rychlostech proudění vykazuje odlišné chování a kvůli kontaktu kapaliny s potrubím dochází k tlakovým ztrátám. ...
 • Přehled současných kosmických prostředků 

  Špačková, Jana
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit přehled běžně používaných a v současné době vyvíjených dopravních prostředků pro přepravu užitečného zatížení do vesmíru a tyto prostředky vzájemně porovnat. První část práce je ...
 • Přenos laserových pulzů s vysokým špičkovým výkonem optickými vlákny 

  Holub, Daniel
  Cílem této práce je provést rešerši možností přenosu laserových pulzů s vysokým špičkovým výkonem optickými vlákny a tyto možnosti porovnat. Součástí práce je i experimentální ověření využitelnosti vybraného typu optického ...
 • Přestavba objektu malé vodní elektrárny 

  Doseděl, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o malých vodních elektrárnách. První část je věnována základnímu popisu vodních elektráren a jednotlivým typům strojního zařízení využívaným v malých vodních elektrárnách. Druhá část se ...
 • Přestavení beranu mechanického lisu 

  Novotný, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh přestavení beranu, dvoubodového mechanického lisu, o jmenovité síle 3150 kN. Součástí práce je návrh kinematického schématu mechanismu přestavení, návrh tlačného bodu a technické výkresy ...
 • Převodovky řazené pod zatížením 

  Formánek, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřená na rozbor konstrukčních uspořádání, technických a provozních parametrů převodovek řazených pod zatížením. První část této práce je věnovaná rozdělení převodovek, jejich řazení a způsobům ...
 • Příčiny vzniku trhlin v objemných vzorcích z hliníkových slitin připravovaných technologií SLM 

  Tomeček, Michal
  V práci je rozebrán obecný popis tvorby součástí metodou SLM („Selective Laser Melting“), a ta náleží do skupiny metod ALM („Additive Layer Manufacturing“). V první části je rozebrán obecný technologický postup metody SLM. ...
 • Přídavná pracovní zařízení a nářadí pro stroje pro zemní práce 

  Švrček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem v současné době vyráběných a prodávaných doplň-kových zařízení ke stavebním strojům, konkrétně k nakladačům a rypadlům. Bakalářská práce má formu kritické rešerše mající za úkol vytvořit ...
 • Příklady dobré praxe a netradičních systémů sběru odpadů 

  Petrasová, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je popis metod využívaných při sběru odpadu se zaměřením na netradiční systémy. Její součástí je nastínění základní technické specifikace předmětných technologií. Analýzy je dále využito ke stanovení ...