Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba čepu spojky objemovým tvářením 

    Kříbala, Milan
    Bakalářská práce se zabývá návrhem výroby čepu spojky objemovým tvářením za studena se zaměřením na pěchování a protlačování. Součást bude zhotovena z konstrukční oceli 11 320 5R. Velikost výrobní dávky je stanovena na 700 ...