Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba oka pístnice 

    Vahala, Jiří
    Práce se zabývá návrhem technologie výroby oka pístnice z oceli 11 523 v množství 30 000 ks. Z variantního řešení byla jako nejoptimálnější metoda vybrána technologie zápustkového kování. Na základě literární studie ...