Now showing items 1-9 of 9

 • 3D tiskárna typu CoreXY 

  Doubrava, Jan
  Bakalářská práce se zabývá tématikou 3D tiskáren, konkrétně konstrukcí kinematického typu CoreXY. Obsahuje přehled základních technologií 3D tisku a seznamuje čtenáře s technologií Fused Deposition Modeling. Věnuje se také ...
 • Aplikace moderních 3D technologií pro výrobu krytu klíče pro automobil 

  Franc, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je výroba krytu klíče od automobilu pomocí moderních 3D technologií. Počítačový model byl vytvořen v prostředí programu Autodesk Invetor Professional a součást vytištěna metodou Fused Deposition ...
 • Návrh chrániče holeně pro přímou digitální výrobu 

  Dlabaja, Štěpán
  Práce se zabývá návrhem parametrického chrániče holeně pro slalomové lyžaře, přímo vyrobitelného metodou FFF z plastu ABS. Cílová holeň byla naskenována pomocí 3D skeneru a v pluginu Grasshopper byl navržen chránič s ...
 • Ochrana zdraví uživatele 3D tiskárny 

  Plášil, František
  Tato bakalářská práce se zabývá ochranou zdraví uživatele 3D tiskárny. V první části je pojednáno o současném stavu poznání, který uvádí technologie 3D tisku využívaných v současné době a následně rozbor technologie Fused ...
 • Využití aditivní technologie pro návrh výroby žárupevných součástí turbodmychadel 

  Robl, Jan
  Bakalářská práce se zabývá možným využitím aditivní technologie v žárupevných aplikacích. Rychlý pokrok aditivní technologie v posledních letech s sebou přinesl mimo jiné i dokonalejší materiály, jejichž příkladem jsou i ...
 • Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky 

  Sýkora, Milan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výrobu dětské skládačky za použití moderní technologie Rapid Prototyping. Teoretická část práce popisuje Rapid Prototyping se zvýšeným důrazem na metodu Fused Deposition Modeling. Ta ...
 • Výroba modelu planetové převodovky na 3D FDM tiskárně 

  Magdon, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem planetové převodovky a následnou výrobou modelu s vyuţitím technologie Fused Deposition Modeling (FDM). V první části je popsán výrobní proces pomocí aditivních technologií, zaměřený ...
 • Výroba prototypu pedálů kola na 3D FDM tiskárně 

  Kříž, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou cyklistických pedálů pomocí metody FDM tisku. Nejprve je shrnuta problematika FDM metody a porovnány používané materiály. Následně jsou uvedeny požadavky na provedení a ...
 • Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně 

  Blaha, Jan
  Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní ...