Now showing items 1-2 of 2

  • 3D skener 

    Vrbičanová, Antónia
    Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D skeneru pomocou webkamery, laseru, krokového motoru a programovacieho jazyka Python. Hlavným cieľom práce je zistiť presnosť a opakovateľnosť plošného merania na kuse hliníkového ...
  • Tvorba výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování 

    David, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou výukové úlohy pro porovnání binárního a Grayova kódování a objasnění procesů 3D skenování metodou projekce strukturovaného světla. Hlavním cílem této práce je zpracování výukové úlohy ...