Now showing items 1-2 of 2

  • Obecné rotační NURBS plochy 

    Sekáč, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá rotačními NURBS plochami. NURBS plochy jsou racionálním rozšířením B-spline ploch, což umožňuje zobrazení kuželoseček, a tedy i anuloidu, kulové plochy a dalších rotačních ploch. Součástí ...
  • Technologie CNC frézování pomocí splajnových interpolací 

    Soukupová, Veronika
    Tato práce se zaměřuje na využití různých typů splinové interpolace pro obrábění na číslicově řízených strojích. Cílem této práce je teoreticky popsat využití splinových interpolací při CNC frézování a následně stanovit a ...