Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba prototypu tělesa IP kamery na 3D FDM tiskárně 

    Blaha, Jan
    Bakalářská práce zabývající se výrobou tělesa IP kamery metodou 3D tisku. Práce obsahuje část rešeršní a část konstrukční. V první části je shrnuta problematika v oblasti průmyslových kamer a 3D tisku. Na závěr rešeršní ...