Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

    Galík, Tomáš
    Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...