Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrických krejčovských nůžek 

    Nyklová, Klára
    Tématem této bakalářské práce je design elektrických krejčovských nůžek. Práce se zabývá analýzou současného stavu poznání, základními technickými parametry a vlastním návrhem elektrických krejčovských nůžek. Cílem je ...