Now showing items 1-1 of 1

  • Pece používané při výrobě odlitků z neželezných slitin 

    Jagošová, Adriana
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku pecí, které slouží pro odlévání neželezných slitin. V první kapitole je popis vlastností slévárenských slitin obecně, dále konkrétní slévárenské vlastnosti vybraných ...