Now showing items 1-1 of 1

  • Design řídítek s integrovaným představcem a světlem 

    Skřivánek, Tomáš
    Tato bakalářská práce je zaměřena na design řídítek silničního typu s integrovaným světlem. V práci se zabývám rešerší designérskou i technickou, na kterou navazuji vlastním řešením. Hlavním cílem byl návrh unikátního ...