Show simple item record

Fluctuation and Motivation System in the Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorZikmund, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:35:06Z
dc.date.available2018-10-21T19:35:06Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationZIKMUND, J. Fluktuace a motivační systém ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other111105cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81253
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématikou identifikace motivačních a demotivačních faktorů a s tím spojené vysoké fluktuace ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na tři části a to teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se věnuje vysvětlení pojmům motivace, fluktuace, spokojenosti zaměstnanců a odměňování. Analytická část je zaměřena nejprve na popis vybrané společnosti a jeho současný motivační a odměňovaní systém. Dále je zde interpretovaný výzkum vybrané problematiky. V závěrečné části jsou prezentovány návrhy na zlepšení aktuální situace na základě výsledků výzkumu mezi aktuálními a již bývalými zaměstnanci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the topis of the motivation and demotivation factors and associated high fluctuations in selected company. The thesis is divided into three parts: theoretical, analytical and own proposal. The theoretical part is devoted to explaining the concepts of motivation, fluctuation, employee satisfaction and remuneration. Analytical part focuses first on the description of the selected company and its current incentive and compensation system. There is also an interpreted research on selected issues. The final part presents proposals for improving the current situation based on the results of research among current and former employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectfluktuacecs
dc.subjectodměňování pracovníkůcs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectfluctuationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectbenefitsen
dc.titleFluktuace a motivační systém ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeFluctuation and Motivation System in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:06cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111105en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:19:42en
sync.item.modts2020.03.31 16:52:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSrpová, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: - zodpovězeno Otázky oponenta práce: - zodpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D.: Jsou v práci vyčísleny celkové náklady na uvedené změny? Jakým způsobem jste měřil úspěšnost uvedených návrhů? - zodpovězeno Doc. Ing. Vít Chlebovský Ph.D.: Jak jste měřil vztah k práci? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record