Show simple item record

Business Plan - expanding a travel agency

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorJiříková, Ivacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:43Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationJIŘÍKOVÁ, I. Podnikatelský záměr - rozšíření cestovní agentury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109755cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81261
dc.description.abstractDiplomová práce „Podnikatelský záměr – rozšíření cestovní agentury“, je zaměřená na sestavení podnikatelského plánu, dle kterého bude v budoucnu možné rozšířit již fungující cestovní agenturu o další předmět podnikání. V teoretické části jsou na základě dostupné odborné literatury vytyčeny pojmy, které se týkají podnikání, podnikatelského plánu a cestovní agentury. V analytické části jsou rozebrány analýzy, které zanalyzují vnitřní a vnější prostředí společnosti a napomáhají tak v návrhové části. Návrhovou část tvoří ucelené kroky, postupy a metody konkrétního podnikatelského záměru pro rozšíření reálné cestovní agentury.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis "Business plan - expanding of the travel agency”, is focused on the preparation of a business plan, according to which it will be possible in the future to extend already functioning travel agency another business subject. In the theoretical part, on the basis of the available professional literature, the concepts concerning business, business plan and travel agency are outlined. In the analytical part, analyses are analysed which analyse the internal and external environment of the company and help in the design part. The design part consists of comprehensive steps, procedures and methods of a particular business plan for the expansion of the real travel agency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectzájezdcs
dc.subjectcestovní agenturacs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjecttouren
dc.subjecttravel agencyen
dc.titlePodnikatelský záměr - rozšíření cestovní agenturycs
dc.title.alternativeBusiness Plan - expanding a travel agencyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-07cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109755en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:09:04en
sync.item.modts2020.04.01 01:41:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Novák: Kdo je poskytovatelem služeb z pohledu zájezdu? - odpovězeno Doc. Lajtkepová: Kde jste kalkulovala příjem podnikatele? V které lokalitě je plánovaný pronájem kanceláře s takovým nízkým nájmem? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record