Show simple item record

Motivation and Evaluation of Employees in Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorKalous, Alešcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:39:46Z
dc.date.available2019-04-03T21:39:46Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKALOUS, A. Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other109803cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81264
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se tématu motivace a evaluace. Druhá část je zaměřena na analýzu společnosti, současný systém motivace, hodnocení a odměňování. Poslední část je věnována návrhům, které zdokonalí systém motivace a evaluace zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with motivation and evaluation of employees in the company Zdeněk Maixner - ANTIKOR, s.r.o. The thesis is devided into three parts. In the initial part of thesis focuses on theoretical knowledge concerning topics of motivation and evaluation of employees. The second part focuses on the analysis of the company, the current system of motivation, evaluation and compensation. The last part is dedicated to suggestions that will improve the system of motivation and evaluation of staff.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectevaluace zaměstnancůcs
dc.subjectodměňování zaměstnancůcs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectremuneration of employeesen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.titleMotivace a evaluace zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMotivation and Evaluation of Employees in Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:56cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid109803en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:45:51en
sync.item.modts2020.03.31 02:41:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMaixner, Zdeněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Vít Kratina (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - nejsou Ing. Kratina - Jak velká firma je? - odpovězeno Ing. Kratina - Uvažoval jste o tom, jak zatíží společnost agenda hodnocení zaměstnanců? - odpovězeno Ing. Novák - Zkoumal jste závislosti mezi věkovou skupinou či délkou praxe a spokojenosti se mzdou? - odpovězeno doc. Brychta - Kterou změnu v systému hodnocení považujete za klíčovou? - odpovězeno doc. Brychta - Jakým způsobem se hodnocení nadřízených zaměstnanci promítne do odměn nadřízených? - odpovězeno doc. Brychta - Jsou výsledky hodnocení nadřízených postupovány vrcholovému managementu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record