Show simple item record

Project Management in the Municipality

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelcs
dc.contributor.authorMarečková, Soňacs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:44Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationMAREČKOVÁ, S. Návrh plánu pro řízení projektu v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110642cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81277
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou komparaci zjištěných skutečností na návrh plánu rodinného folklórního odpoledne.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the concept of a project management plan in the municipality Sobůlky. It summarizes the theoretical knowledge according to the IPMA standard and applies them in the proposal section. It contains a questionnaire survey conducted in the municipality and a subsequent comparison of the findings with the proposal of the family folklore afternoon plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprojektcs
dc.subjectprojektové řízenícs
dc.subjectživotní cyklus projektucs
dc.subjectstandard IPMAcs
dc.subjectřízení rizikcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectprojecten
dc.subjectproject managementen
dc.subjectproject life cycleen
dc.subjectstandard IPMAen
dc.subjectrisk managementen
dc.subjectmunicipalityen
dc.titleNávrh plánu pro řízení projektu v obcics
dc.title.alternativeProject Management in the Municipalityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:58cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110642en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:35:23en
sync.item.modts2020.03.31 05:56:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVeselý, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Další otázky: Ing. Tesař: Váš projekt nebude mít žádné mzdové náklady? Zodpovězeno RNDr. Chvátalová: Kolik obyvatel má obec? Pro jakou kategorii bylo určeno dotazníkové šetření?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record