Show simple item record

Proposal of Improving Company Marketing Communication

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorĎuránová, Luciecs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:00Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationĎURÁNOVÁ, L. Návrh na zlepšení marketingové komunikace společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110290cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81279
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem vedoucím ke zlepšení marketingové komunikace svatebního a společenského salonu Marion. V první části práce jsou popsána teoretická východiska. Následuje analytická část představující současnou situaci salonu s provedenými analýzami, které jsou shrnuty ve SWOT analýze. V poslední části jsou na jejím základě stanoveny návrhy zlepšující marketingovou komunikaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the proposal to improve the marketing communication of Marion's bridal and ball dresses salon. The first part describes the theoretical background. Next part is analytical, presenting the salon's current situation with the analyzes performed, which are summarized in the SWOT analysis. The last part provides suggestions for improving the salon´s marketing communication.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectinternetcs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectcommunication mixen
dc.subjectinterneten
dc.subjectsocial networksen
dc.titleNávrh na zlepšení marketingové komunikace společnostics
dc.title.alternativeProposal of Improving Company Marketing Communicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110290en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 14:03:58en
sync.item.modts2021.11.08 13:11:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMráček, Pavelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Luňáček - Co se týká sociálních faktorů, jak graf č. 1 přímo souvisí s tématem práce a jak s ním budete dál pracovat? Co se týká ekonomických faktorů, jak míra inflace, růst HDP a míra nezaměstnanosti souvisí s tou prací, kterou řešíte? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Peřina - Diverzita - není to další příležitost pro takový salon? Respekt k menšinám, přibývá i netradičních partnerských svazků. Není to také příležitost pro takový business? - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Jurová - Zabývala jste se v práci také otázkou, co poskytované služby stojí jako celek? Svatba v atraktivním místě může být opravdu velmi nákladná - zodpovězeno v plném rozsahu doc. Konečná - Používáte fotografie od nevěst, které Vám poskytují. Jak máte vyřešenu ochranu osobních dat? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record