Show simple item record

Software Support of Production Planning

dc.contributor.advisorVidecká, Zdeňkacs
dc.contributor.authorVaculková, Petracs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:13:45Z
dc.date.available2019-05-17T02:13:45Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationVACULKOVÁ, P. Softwarová podpora plánování výroby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110673cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81295
dc.description.abstractTato diplomová práce analyzuje softwarovou podporu plánování výroby ve společnosti 2VV s. r. o., která se zabývá výrobou a dodáváním vzduchových clon, větracích jednotek a vzduchotechnických výrobků. Tato práce se dělí na tři části. Teoretická část popisuje teoretické základy procesu výroby, plánování výroby a softwarovou podporu těchto procesů. Analytická část obsahuje globální analýzu společnosti a kritickou analýzu současného stavu průběhu zakázky a plánování výroby a dále závěry z analýz. V poslední části jsou uvedeny návrhy zlepšení procesu plánování ve společnosti.cs
dc.description.abstractThis Master´s thesis analyzes the software support of production planning in 2VV Ltd., which deals with manufacturing and suppling air conditioning systems as are air curtains, ventilation units and ventilation products. This thesis is divided into three parts. The theoretical part describes the theoretical base of manufacturing, production planning process and its software support. The analytical part contains global analysis and critical analysis of the current status of order processing and production planning with software support and its results. The last part lists possible improvements of production planning in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectplánování výrobycs
dc.subjectsoftwarová podpora plánování výrobycs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectproduction planningen
dc.subjectsoftware support of production planningen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectmanufacturingen
dc.titleSoftwarová podpora plánování výrobycs
dc.title.alternativeSoftware Support of Production Planningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:36:04cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110673en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:35:25en
sync.item.modts2020.03.31 04:02:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKochwasser, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - Odpověď v plném rozsahu Otázka oponenta: - Odpověď v plném rozsahu Dodatečné otázky - Otázka 1. (Ing. Jalůvka) Rozhodla se firma implementovat Váš návrh?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record