Show simple item record

The Project of Introducing Lean Production in Selected Production Area

dc.contributor.advisorJurová, Mariesk
dc.contributor.authorGembická, Martinask
dc.date.accessioned2018-06-11T12:00:35Z
dc.date.available2018-06-11T12:00:35Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationGEMBICKÁ, M. Projekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úseku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.cs
dc.identifier.other110121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81330
dc.description.abstractDiplomová práca sa zameriava na zavádzanie štíhlej výroby do vybraného výrobného úseku v spoločnosti EKOM spol. s r.o.. V analytickej časti bude charakterizovaný výrobný podnik a popísaný súčasný stav výroby vo vybranom úseku. Praktická časť práce bude nadväzovať na východiská z teoretickej časti a bude obsahovať návrhy na zavedenie jednotlivých prvkov štíhlej výroby do riešeného výrobného úseku.sk
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the implementation of lean production into the selected production section of EKOM company. In the analytical part, the production company will be characterized and the current state of production in the selected section will be described. The practical part of the thesis will be based on the theoretical part and there will be proposals for implementation of lean production elements.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectštíhla výrobask
dc.subjectmateriálové tokysk
dc.subjectinformačné tokysk
dc.subjectkanbansk
dc.subjectkaizensk
dc.subjectusporiadanie pracovísksk
dc.subjectlean productionen
dc.subjectmaterial flowsen
dc.subjectinformation flowsen
dc.subjectkanbanen
dc.subjectkaizenen
dc.subjectlayout.en
dc.titleProjekt zavedení štíhlé výroby ve vybraném výrobním úsekusk
dc.title.alternativeThe Project of Introducing Lean Production in Selected Production Areaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-06cs
dcterms.modified2018-06-15-10:35:53cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:10:44en
sync.item.modts2021.11.08 12:15:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMiklík, Romansk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Hynek Peřina (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Jurová - Co by byla základní vazba, aby tam to zboží bylo a byla využita kapacita, když to potřebujete v každém daném okamžiku? - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Jurová - Jak byste vyjádřila ten čas, jaká si myslíte, že by byla vazba mezi plánem výroby a druhy, které budou k dispozici v konsingenčním skladu? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Kaňovská - Jak se k návrhům staví vedení firmy? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Peřina - Plánujete změnit systém práce ze statického na dynamický. Jaká je podstata rozdílu? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Peřina - Co byste musela udělat proto, aby do toho systému šel tým? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Luňáček - Na str. 29 uvádíte přesně technologický postup. To jste viděla přímo ve firmě nebo informaci někde získala? Když si to tady čtu, není tu vidět citace. Skutečně hřídel elektromotoru vyvrtávají otvor a zajišťují to šroubem? Nebo je to něco trochu jiného? - zodpovězeno v plném rozsahucs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record