Show simple item record

A two stroke engine for paragliding

dc.contributor.advisorPíštěk, Václavcs
dc.contributor.authorŠafařík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:44Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:44Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationŠAFAŘÍK, P. Dvoudobý motor pro paragliding [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105840cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81350
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvoudobého motoru pro paragliding. Nejprve je pojednáno o různých typech a provedeních dvoudobých motorů. Po návrhu klikového mechanismu jsou vyšetřeny síly působící v motoru s následnou pevnostní kontrolou vybraných součástí. Dále práce obsahuje návrh jednotlivých součástí motoru, vrtulového reduktoru a 3D modely součástí i motorového celku.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a two-stroke engine for paragliding. First of all, the different types and designs of two-stroke engines are discussed. After the design of the crank mechanism, the forces in the engine are tested, followed by the strength control of selected components. In addition, the work includes design of individual engine components, propeller reducer and 3D models of components and motor unit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDvoudobý motorcs
dc.subjectklikový mechanismuscs
dc.subjectparaglidingcs
dc.subjectpevnostní kontrolacs
dc.subject3D modelcs
dc.subjectTwo-stroke engineen
dc.subjectcrank mechanismen
dc.subjectparaglidingen
dc.subjectstrength controlen
dc.subject3D modelen
dc.titleDvoudobý motor pro paraglidingcs
dc.title.alternativeA two stroke engine for paraglidingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-11-08:37:30cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid105840en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:22:24en
sync.item.modts2021.11.12 21:12:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaplan, Zdeněkcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Jiří Kubíček (člen)cs
but.defenceŠtudent zoznámil odbornú komisiu so svojou diplomovou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal nasledujúce otázky oponenta: - Jakými prostředky by bylo možno realizovat podrobnější výpočtovou pevnostní kontrolu ojnice navrženého motoru? - Jakým postupem by probíhalo slisování dílů klikového hřídele? - Reduktor vrtule byl koncipován jako řemenový převod. Mohou v mechanismech s řemenovými převody vzniknou torzní kmity? Ďalšie doplňujúce otázky k diplomovej práci boli: - Uveďte popis zdroja elektrickej energie u motora. Aké výhody má elektrický štartér pre danú aplikáciu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record