Show simple item record

Nanocomposites with a metal matrix

dc.contributor.advisorZapletal, Josefcs
dc.contributor.authorChlupová, Monikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:14:32Z
dc.date.available2018-10-21T17:14:32Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationCHLUPOVÁ, M. Nanokompozity s kovovou matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other109092cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81383
dc.description.abstractTato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům s kovovou matricí (MMC), na níž jsou popsány i mechanismy zpevnění kompozitů, které se uplatňují i u kompozitů, které mají velikost výztuže v řádu nanometrů. Druhá část práce, je již zaměřena konkrétně na nanokompozity s kovovou matricí. Zde je nejdříve definován pojem nanokompozitních materiálů s kovovou matricí a jejich rozdělení, poté následuje definice výztuží, které je možné pro výrobu nanokompozitů použít, jsou zde popsány rovněž možnosti výroby těchto vyztužujících fází a také jejich vliv na strukturně mechanické vlastnosti výsledného kompozitu. Po této části následuje popis možných postupů výroby nanokompozitů s jejich výhodami a omezeními. V poslední části je nastíněno, jak by měl probíhat výzkum a vývoj těchto materiálů, aby mohly být v budoucnosti komerčně vyráběny a používány.cs
dc.description.abstractThis baechelor thesis is focused on metal matrix nanocomposites (MMNCs), whose research has started recently. In the first part of this thesis are generally defined composite materials, the larger part is dedicated to metal matrix composites (MMCs), on which are described the strengthening mechanisms that are also applied to MMNCs. The second part of the thesis is focused specifically on MMNCs. The concept of MMNCs and their distribution is defined first, followed by a definition of the reinforcement that can be used for the production of MMNCs. There are also described the posibilities for the production of these reinforcing phases, and their influence on the structural and mechanical properties of the final MMNCs. This section is followed by a description of possible processes of MMNCs production with their advantages and limitations. The last part outlines how research and development of these materials should be carried out in order to be commercially produced and used in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMMNCcs
dc.subjectMMCcs
dc.subjecthořčíkcs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectkarbid křemíkucs
dc.subjectoxid hlinitýcs
dc.subjectMMNCsen
dc.subjectMMCsen
dc.subjectmagnesiumen
dc.subjectaluminumen
dc.subjectsilicon carbideen
dc.subjectaluminum oxideen
dc.titleNanokompozity s kovovou matricícs
dc.title.alternativeNanocomposites with a metal matrixen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-21-08:46:39cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid109092en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:52:08en
sync.item.modts2020.03.31 09:44:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKohout, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) doc. Ing. Klára Částková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record