Now showing items 1-20 of 129

 • Využití přírodních antimikrobiálních látek a možnosti jejich aplikace 

  Dzurická, Lucia
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium antimikrobiálneho účinku rastlinných zložiek v kombinácii s bakteriocínom a možnosťou vytvorenia enkapsulovaného preparátu použiteľného v potravinárskych a kozmetických výrobkoch. ...
 • Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi dextranu 

  Vyroubal, David
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem transportních vlastností hydrogelových systému na bázi dextranu. Cílem práce je prozkoumat jejich schopnost absorbovat a uvolňovat navázanou látku. Jako sonda pro zkoumání transportních ...
 • Štúdium vyčerpania síranov v cementových spojivách 

  Jurko, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá štúdiom vyčerpania síranov v cementových spojivách. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o cementových spojivách. Teoretická časť pokračuje popisom hydratácie portlandského ...
 • Transportní vlastnosti hydrogelových systémů na bázi hyaluronanu 

  Káčeríková, Martina
  Táto práca sa zaoberá preštudovaním transportných vlastností hydrogélov pripravovaných interakciou hyaluronanu s tenzidom karbetopendeciniumbromidu (Septonex). Na preskúmanie schopnosti absorbovania či uvoňovania látky ...
 • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv 

  Černá, Eva
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární ...
 • Metody stanovení obsahu polyhydroxyalkanoátů v bakteriálních buňkách 

  Černayová, Diana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá metódami na stanovenie polyhydroxyalkanoátov (PHA) v bunkách baktérie Cupriavidus necator H16. Medzi použité metódy patrí infračervnená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR), ...
 • Charakterizace hydratačních produktů portlandského cementu pomocí termodilatometrické analýzy 

  Dvořáková, Tereza
  V práci jsou prezentovány výsledky termodilatometrické analýzy cementových past během zahřívání na vysoké teploty. Objemové změny byly pozorovány ve vzorcích z cementové pasty ve vybraných časových intervalech hydratace. ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Hydrogelové fantomové modely pro ultrazvukovou diagnostiku 

  Cerevatova, Cristina
  Táto bakalářská práce se zabývá vlastnostmi a přípravou hydrogelových fantomů, používaných v ultrazvukové diagnostice. Cílem práce bylo seznámit se s výrobou a problematikou fantomových modelů. Teoretická část práce se ...
 • Hydrolytická stabilita poly(3-hydroxybutyrátu) 

  Šikyňová, Martina
  Bakalárska práca sa zaoberá skúmaním hydrolytickej stability poly(3-hydroxybutyrátu) pri hydrolýze v nadbytku vody a pri hydrolytickej degradácii v tavenine. V teoretickej časti práce sú zhrnuté poznatky o priebehu, ...
 • Kompatibilizace polymerních směsí poly(mléčné kyseliny) PLA 

  Boldovjaková, Tatiana
  Bakalárska práca sa zaoberá reaktívnou kompatibilizáciou polymérnych zmesí kyseliny polymliečnej a polyamidu 6 s hmotnostným pomerom 20/80. Na základe poznatkov prezentovaných v literárnej rešerši, bola zvolená metodika ...
 • Aktivní látky technického konopí a jejich využití v kosmetice 

  Kubáčková, Eliška
  Konopí je díky svému bohatému obsahu látek unikátní rostlinou, která vykazuje mnohé léčebné účinky. Tato bakalářská práce se zabývá především charakterizací biologicky aktivních látek v konopí setém, které jsou popsány v ...
 • Studium mikrostruktury deponovaných Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu 

  Najser, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla příprava a charakterizace Ni-P povlaků s různými obsahy fosforu na substrát hořčíkové slitiny AZ91. Teoretická část bakalářské práce pojednává o hořčíkových slitinách a blíže specifikuje ...
 • Organické materiály pro fotonické aplikace 

  Kubíček, Václav
  Bakalářská práce se zaměřuje na charakterizaci optických vlastností substituovaných difenyl-distyrylbenzenů za účelem jejich potenciální aplikace na poli organické fotoniky. Byl studován vliv molekulové struktury, vlivu ...
 • Příprava a charakterizace Ni-P povlaku na lité hořčíkové slitině AZ91 

  Brescher, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá bezprúdovou depozíciou nikel-fosforovej (Ni-P) vrstvy na horčíkovej zliatine AZ91. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné poznatky o zliatinách horčíku so zameraním na zliatinu AZ91, ...
 • Procesy přípravy práškových materiálů na bázi Mg a Ca 

  Jakůbek, Zdeněk
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu Mg-Ca materiálu z hořčíkového prášku a vápníkových částic lisováním za tepla. Materiály byly hodnoceny z hlediska mikrostruktury a fyzikálně mechanických vlastností. Dále byl sledován ...
 • Hodnocení korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41 

  Honč, Jiří
  Práce se zabývá hodnocením korozních vlastností biodegradabilní hořčíkové slitiny ZE41. Korozní charakteristiky vzorků tvářené hořčíkové slitiny ZE41 s leštěným a broušeným povrchem byly měřeny pomocí elektrochemických ...
 • Generace ozónu fotochemickými procesy v CO2 

  Kucserová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace ozónu, který byl produkován dielektrickým bariérovým výbojem, korónovým výbojem a UV lampou. Také byla měřena koncentrace ozónu v ovzduší. Teoretická část se zabývá základními ...
 • Tvarování hydroxyapatitu na mikro úrovni pro přípravu kostních náhrad 

  Pejchalová, Lucie
  Vhledem k celosvětovému stárnutí populace, dochází k častější potřebě opravy pohybového aparátu. V některých případech je proto nutno přejít v konečné fázi k implantaci kostní náhrady. Nejčastěji je pro svoji biokompatibilitu ...
 • Charakterizace huminových látek izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu 

  Marková, Kamila
  Předložená práce se zabývá studiem huminových látek (HL) izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu pomocí spektrometrických metod. Hlavním cílem bakalářské práce je studium fyzikálně-chemických vlastností huminových ...