Show simple item record

Generation of nanoparticles by electrical discharge in liquids

dc.contributor.advisorKozáková, Zdenkacs
dc.contributor.authorČechová, Ludmilacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:24Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationČECHOVÁ, L. Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other104788cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81438
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně metod plazmochemických a na metody charakteristiky nanočástic. Experimentální část se zabývá přípravou stříbrných nanočástic. Jako prekurzor pro generaci nanočástic elektrickým výbojem byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného. Byl zkoumán vliv podmínek experimentu, jako je například vliv polarity napětí, vliv dodávaného výkonu, vliv koncentrace, vliv přidaného elektrolytu a~také časový průběh tvorby nanočástic. Všechny odebrané vzorky byly analyzovány pomocí UV-VIS spektrometrie. Pro potvrzení přítomnosti nanočástic v roztoku byl jeden ze vzorků analyzován pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu s energo disperzním spektrometrem pro prvkovou analýzu. Pomocí optické emisní spektroskopie byla provedena diagnostika plazmatu.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the process of nanoparticle generation by electric discharge in liquids. The theoretical part is focused on generation of electric discharge in liquids, various methods of preparation of nanoparticles, including plasmachemical methods and methods of nanoparticle characterization. The experimental part deals with the preparation of silver nanoparticles. As a precursor for generation of nanoparticles by electric discharge, an aqueous solution of silver nitrate was used. The influence of experimental conditions, such as the influence of voltage polarity, influence of delivered power, effect of concentration, effect of added electrolyte and time course of nanoparticle formation were studied. All samples were analyzed by UV-VIS spectrometry. To confirm the presence of nanoparticles in the solution, one of the samples was analyzed by a scanning electron microscope with an energy dispersion spectrometer for elemental analysis. Plasma diagnostics was performed using optical emission spectroscopy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnanočásticecs
dc.subjectstříbrocs
dc.subjectelektrický výbojcs
dc.subjectelektronová mikroskopiecs
dc.subjectUV-VIS spektrometriecs
dc.subjectvýboj v roztokucs
dc.subjectnanoparticlesen
dc.subjectsilveren
dc.subjectelectrical dischargeen
dc.subjectelectron microscopyen
dc.subjectUV-VIS spectroscopyen
dc.subjectdischarge in liquiden
dc.titleGenerace nanočástic elektrickým výbojem v kapalináchcs
dc.title.alternativeGeneration of nanoparticles by electrical discharge in liquidsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-12-09:42:35cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104788en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:05:05en
sync.item.modts2020.03.31 20:14:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHorák, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (člen)cs
but.defenceDzik: Jaký je reakční mechanismus redukce Ag+? Veselý: Ostatní nepopsané píky v EDS spektru odpovídají jakým prvkům? Pekař: Co se stane s dusíkem a sodíkem během generace nanočástic? Márová: Proč bylo třeba ověřit materiálové složení vznikajících nanočástic? Jak lze kontrolovat tvorbu agregátů? Jaká byla velikost vznikajících nanočástic?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record