Show simple item record

Kaoline whitness improvement by mechano-chemical treatment

dc.contributor.advisorŠoukal, Františekcs
dc.contributor.authorUher, Samuelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:25Z
dc.date.available2019-04-03T22:48:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationUHER, S. Zvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other106013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81447
dc.description.abstractPráce se zabývá zvyšováním bělosti kaolinu pomocí kyselého loužení současně s mletím. Byl připraven plavený kaolin z kaolinové suroviny z lomu Otovice (Sedlecký kaolin a.s.), který byl následně pomlet v suspenzi s kyselinou šťavelovou, vinnou nebo citronovou v kulovém planetárním mlýnu. Byl zjišťován vliv druhu a koncentrace kyseliny a času mletí na index bělosti, na množství vyluhovaných barvících sloučenin Fe a Ti, na distribuci Fe a Ti v kaolinu a na míru uspořádanosti kaolinu.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of increasing the whiteness of kaolin by acid leaching simultaneously with milling. Kaolin was prepared from kaolin raw material from the Otovice quarry (Sedlecký kaolin a.s.), which was subsequently grined in suspension with oxalic acid, tartaric acid or citric acid in a ball planetary mill. We had been observing the influence of the type and concentration of acid and grinding time on many aspects, such as: the whiteness index, the amount of leached Fe and Ti, the distribution of Fe and Ti in kaolin, and the kaolin structure order.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkaolincs
dc.subjectkaolinitcs
dc.subjectbělenícs
dc.subjectmletícs
dc.subjectlouženícs
dc.subjectkaolinen
dc.subjectkaoliniteen
dc.subjectbleachingen
dc.subjectgrindingen
dc.subjectleachingen
dc.titleZvyšování bělosti kaolinu mechano-chemickými postupycs
dc.title.alternativeKaoline whitness improvement by mechano-chemical treatmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-12-07:59:12cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:02:12en
sync.item.modts2020.03.31 02:20:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBartoníčková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent Samuel Uher v přehledně a dobře připravené prezentaci seznámil komisi SZZ s podstatnými výsledky své bakalářské práce. Po zodpovězení otázek oponenta následovala diskuse zaměřená na rostoucí obsah korundu v kaolinové surovině. Lze uzavřít, že otázky oponenta i členů komise byly zodpovězeny věcně a správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record