Show simple item record

Monitoring of alkalis in Portland clinker

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorSiudová, Alenacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationSIUDOVÁ, A. Sledování alkálií v portlandském slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other108337cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81449
dc.description.abstractTato bakalářské práce se zaměřuje na lokalizaci alkálií v portlandském slinku a na jejich vlastnosti, které mohou významně ovlivňovat životnost betonů produkovaných z těchto cementů. Práce se tedy zabývá studiem, v jakých fázích se alkálie v portlandském slinku vyskytují a jaké sloučeniny je reprezentují. Dále se bakalářská práce zabývá studiem rychlosti přestupu alkálií do roztoku při mísení portlandského slinku s vodou. Při řešení práce je analyzováno a porovnáváno několik různých portlandských slinků. Cílem práce je pokusit se najít souvislost mezi naměřenými experimentálními hodnotami, složením slinku a prekurzory alkalicko-křemičité reakce.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the localization of alkali in Portland clinker and their properties, which can significantly affect the lifetime of the concrete produced from these cements. The bachelor thesis deals with the study of the phases of the alkali in Portland clinker and the compounds they represent. Further, the bachelor thesis deals with the study of the rate of transfer of alkali into solution when mixing Portland clinker with water. Several different Portland slinks are analyzed and compared. The aim of the thesis is to try to find a connection between measured experimental values, clinker composition and alkaline-silica reaction precursors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPortlandský cementcs
dc.subjectalkáliecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectalkalicko-křemičitá reakce.cs
dc.subjectPortand clinkeren
dc.subjectalkalien
dc.subjectconcreteen
dc.subjectalkali-silica reaction.en
dc.titleSledování alkálií v portlandském slínkucs
dc.title.alternativeMonitoring of alkalis in Portland clinkeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-12-07:58:25cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid108337en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:07:25en
sync.item.modts2020.04.01 00:41:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠoukal, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka přednesla přehlednou prezentaci výsledků bakalářské práce. Prezentace byla velmi stručná a přehledná. Oponent byl přítomen a jeho otázka byla odpovězena úspěšně. Otázky v diskusi: Interpretace výbrusu slínku v optickém mikroskopu. Otázka byla diskutována.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record