Show simple item record

Leachability of Ba and Cr from alkali-activated matrices

dc.contributor.advisorKoplík, Jancs
dc.contributor.authorCába, Vladislavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:29:25Z
dc.date.available2019-04-04T05:29:25Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationCÁBA, V. Vyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matric [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other106571cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/81454
dc.description.abstractCílem této práce je zjištění použitelnosti alkalicky aktivovaných matric z popílků k inhibici barya a chromu. Popílky, jak fluidní, tak vysokoteplotní, byly porovnány s klasickým cementem používaným k inhibici. Pomocí atomového emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem byly zjištěny koncentrace barya a chromu ve výluzích na základě normy ČSN EN – 12457-4. Dále pro zjištění struktury byly pořízeny snímky na rastrovacím elektronovém mikroskopu. Také byla pořízena krystalografická spektra z rentgenové krystalografie. Z výsledků vyplývá, že fluidní popílky jsou vhodné pro inhibici barya a chromu, zatímco vysokoteplotní nedokáží s takovou úspěšností udržet dané prvky.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to determine the usability of alkaline activated matrices made from ashes to inhibition of barium and chrome. Ashes – fly ashes and ashes from fluidized bed combustion – were compared with cement used for inhibition. By using inductively coupled plasma atomic emmission spectrometer were determined concentrations of barium and chrome in leachates based on norm ČSN EN – 12457-4. In addition, images were taken on the scanning electron microscope and crystallographic spectra from X-ray crystalography were obtained to determine structure. The results show that ashes from fluidized bed combustion are suitable for inhibition of both barium and chrome, whereas fly ashes can not sustain these elements with such success.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlkalicky aktivované matricecs
dc.subjectinhibicecs
dc.subjectpopílkycs
dc.subjectvýluhcs
dc.subjectbaryumcs
dc.subjectchromcs
dc.subjectAlkaline activated matriciesen
dc.subjectinhibitionen
dc.subjectashesen
dc.subjectleachateen
dc.subjectbariumen
dc.subjectchromeen
dc.titleVyluhovatelnost Ba a Cr z alkalicky aktivovaných matriccs
dc.title.alternativeLeachability of Ba and Cr from alkali-activated matricesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-11cs
dcterms.modified2018-06-12-07:56:46cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid106571en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:03:31en
sync.item.modts2020.03.30 21:27:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHajzler, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marián Lehocký, Ph.D. (člen) RNDr. Ladislav Pospíšil, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce stručným a přehledným způsobem. Oponent přítomen nebyl. Student uspokojivě zodpověděl otázky oponenta. V diskusi byly kladeny otázky komisí směřované na nepřesnosti v perezntaci, které student uspokojivě vysvětlil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record